Η Αφρικανή Περνάει Σκληρό Κάστιγνκ

5667 Προβολές

Tα κριτήρια για τις περισσότερες προσλήψεις έχουν αλλάξει πλέον. Ή μάλλον είναι όπως παλιά, απλά τώρα πιο έκδηλα. Έτσι και στο βίντεο, η Ραΐσα πήγε σε μια συνέντευξη που την κάλεσαν για τη θέση της γραμματέως. Γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί η χώρος, και ετοιμασμένη ψυχολογικά και σωματικά, πήγε στο μέρος. Εκεί την υποδέχτηκε ο μελλοντικός εργοδότης της, ο οποίος αφού της έκανε τις κατάλληλες ερωτήσεις, δεν άργησε να μπει στο ψητό. Έτσι ξεκινάει το πραγματικό κάστινγκ, κατά το οποίο θα δοκιμαστούν οι δυνατότητές της επί του πρακτέου, ή μάλλον καλύτερα επί του πρωκτέου. Όπως φαίνεται η δουλειά είναι στο τσεπάκι της.