Η Γραμματέας που Ξέρει την Δουλειά της

2780 Προβολές

Όταν βλέπει κάποιος μια αγγελία για εμφανίσιμη γραμματέα, είναι λογικό το μυαλό του να πηγαίνει στο πονηρό. Και πολλές φορές αυτό ισχύει. Ο εργοδότης θέλει την γραμματέα του για πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα (χωρίς να είναι όλες έτσι βέβαια). Όμως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις, στις οποίες ο εργοδότης θέλει την κοπέλα εμφανίσιμη καθαρά για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς θα αποτελεί το πρόσωπο της εταιρείας. Όμως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι ίδιες οι γραμματείς, από μόνες τους παίρνουν την πρωτοβουλία να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα. Τότε, είναι αυτό που λέμε ότι πιάσαμε λαυράκι. Και εδώ έχουμε σίγουρα ένα ωραίο λαυράκι. Καλή απόλαυση αγαπητοί.